Faste bidrag til
MERKUR Andelskasse 8401,
Kontonr.: 1025685

IAHV
Danmark

Soldier S.M.A.R.T

Projekt Soldier S.M.A.R.T.

(Stress Management And Rehabilitation Training)

Projektet er gennemført af den humanitære forening IAHV, Danmark. Det er økonomisk støttet af Socialministeriets pulje til støtte for udviklingsprojekter, som skal afhjælpe eller forebygge sociale vanskeligheder for udsatte grupper.
Danske krigsveteraner med symptomer på Posttraumatisk Stress (f.eks. depression, søvnløshed, angst, stress, tendens til aggression/opfarenhed) blev undervist i unikke åndedrætsteknikker, yoga og meditation. Samme teknikker som vises i filmen Free the Mind. link til trailer Projektet er afsluttet sommeren 2012 og der er udarbejdet evalueringsrapport af psykolog Merete Aasborg. I projektet blev der fundet signifikante ændringer i PTSD symptomer efter 10 dages undervisning. Du kan læse en lille del af rapporten her og hele rapporten kan tilsendes elektronisk ved henvendelse til soldiersmart@iahv.dk.

Eksempler på deltagercitater i rapporten:

  • "Den første formiddag var jeg ved at stå af. Det var for langt ude. Men allerede om eftermiddagen måtte jeg overgive mig. Jeg mærkede, at det virkede. Der blev ro. Og da jeg sov bedre allerede den første nat – så var jeg overbevist. Og siden er det bare blevet bedre."

  • "Velkommen tilbage søvn – det var vildt overraskende! Jeg tager ikke sovepiller mere. Så forsvandt sløret. Nu bruger jeg teknikkerne til roen kommer – og har nemmere ved at falde i søvn. Det er den største ændring – det er alfa og omega i forhold til alt andet."

  • "Katastrofetankerne forsvinder hurtigere. Jeg kan bedre regulere dem – og de er mindre aggressive og voldelige. Det har betydet mest for mig. Tidligere var jeg nervøs for at miste min forstand. Det var som en flersporet motorvej med tanker, der kørte af sted. Det er roligere nu. Nu kan jeg forholde mig og overveje det – og mærker, at det forsvinder igen. Jeg har mere kontrol. "

  • "Psykologen kan ikke finde ud af, hvad jeg fejler. Det ville have taget 3-4 år hos psykologen at få det frem, som er kommet frem her. Overraskende alt det lort, der vælter frem bare ved at trække vejret. Samtidig ser man det i øjnene og får redskaber til at arbejde med det. Jeg har fået indsigt i mig selv, som jeg aldrig har haft før – og ser mine problemer i øjnene for alvor for første gang."

  • "Jeg smiler og griner mere – og er i det hele taget mere positiv. Jeg har ikke så mange bekymringer om ting i fremtiden. Jeg er mere i nuet og tænker på, hvordan jeg har det – og på, hvad jeg kan ændre her og nu."

  • "Jeg bliver stadig vred, men der skal mere til før jeg bliver det. Jeg har længere lunte. Men hvis vreden er i gang, så kan jeg ikke stoppe den, men nu kan jeg regulere den, så den ikke bliver så voldsom. Den udvikler sig langsommere og den eskalerer ikke så meget. Og nu har jeg også nogle gange snakket med dem, som jeg skændtes med bagefter."

  • "Det er svært at tro, at jeg kunne få så meget ud af noget så simpelt som vejrtrækning og udstrækning i to uger efter så mange års sygdomsforløb. Det synes jeg er stort – og bestemt værd at fortsætte med, så det er bestemt noget, som jeg har tænkt mig at gøre resten af livet. Jeg håber opfølgningerne holder ved – det ville være for surt, hvis det løb ud i sandet."

Der er generelt rigtig gode resultater efter de to ugers forløb. En af deltagerne konkluderer:
”Det er ikke spørgsmålet om det virker – for det gør det. Udfordringen er, at få det forankret i sin hverdag, så det kan skabe en grundlæggende livsstilsændring.”
Du kan læse meget mere om teknikkernes effekt og om udfordringerne i rapporten.

Teknikkerne har gennem flere år været vist sig effektive i behandlingen af psykisk belastede amerikanske veteraner (se evt. www.pwht.org). Samme gode resultater er fundet generelt i behandling af mennesker med en række psykiske symptomer som f.eks. depression, angst og PTSD (posttraumatisk stress). Samtidig har teknikkerne vist sig at være forebyggende i forhold til at få tilbagefald. Der er ikke fundet bivirkninger. Resultaterne fra internationale studier er udgivet i en række lægevidenskabeligt anerkendte tidsskrifter. (Se folder med forskningsresume klik her)

Teknikkerne støtter den personlige udvikling ved at øge evnen til at håndtere følelser, tanker og livssituationer med fokus på konstruktiv konfliktløsning. Erfaringsmæssigt medvirker øvelserne til en generel mindskelse af symptomer, reduktion af stresshormon niveau i kroppen, forbedring af søvnrytmer, bedring af selvværd, mere indre ro, energi og overskud.

Formål med kurserne

Formålet er at øge deltagernes fysiske og psykiske velbefindende. Dette med henblik på at øge trivslen for den enkelte veteran – og dermed indirekte for de pårørende – og såledesat bedre den enkeltes samlede livssituation. Forløbet har både skadesreduktion og forebyggelse som mål. Mere specifikt  gives der redskaber til at mindske PTSD-symptomer (f.eks. søvnløshed/stress/ opfarenhed/øget alarmberedskab/angst/depression) således, at den enkelte kan opnå en anden ro, glæde og et overskud til at håndtere de aktuelle udfordringer som f.eks. genkaldelse af traumatiske oplevelser, den forandrede sociale situation, eventuelle konflikter ift. pårørende, beslutninger om fremtiden osv. Deltagerne får et hjemmeprogram, som de forventes at anvende efter kurset for at kunne opnå optimal effekt af teknikkerne. Kurset vil foregå i gruppe, som samtidig vil kunne tjene som netværk for den enkelte – også efter kursets afslutning.

Målgruppen

Målgruppen er veteraner, som har været udsendt. Det er underordnet hvortil, hvor mange gange, hvornår og hvor længe udsendelsen har varet. Det er ligeledes uden betydning om man fortsat er ansat i forsvaret, sygemeldt eller ansat i det civile. Det afgørende er, at den enkelte må opleve et eller flere psykiske symptomer som f.eks. depressive tendenser, angst, stress, tendens til opfarenhed, søvnproblemer. Der udbydes to forløb; for veteraner med henholdsvis mildere og sværere symptomer. For at kunne placere den enkelte i den rette gruppe testes mulige deltagere forud for projektet med en internationalt anerkendt symptomtjekliste som  også anvendes i forsvaret (PCL-M). Desuden er der en kort individuel forsamtale med underviseren inden forløbet.

Nye forløb

6 ugers kursus format ( 30 dage) for mennesker med depression, angst, PTSD eller længerevarende stress. Der er 2 undervisere og 1 projektleder tilknyttet projektet og evt. psykolog.
6 ugers opfølgning med undervisning 2 x om ugen efter de første 6 ugers undervisning
Yderligere ugentlig opfølgning efter behov tilbydes.
Individuel terapi med psykolog kan tilbydes efter aftale.
Små hold max 18 deltagere. Kurset bliver oprettet ved minimum 12 deltagere.

12 ugers kursus format ( 60 dage) for mennesker med længerevarende angst, depression og PTSD.
Der er 2 undervisere og 1 projektleder tilknyttet projektet og evt. psykolog.
Der aftales ugentlig opfølgning efter behov
Individuel terapi med psykolog kan tilbydes efter aftale.
Små hold max 18 deltagere. Kurset bliver oprettet ved minimum 12 deltagere.

Deltagerne undervises ca. 3-4 timers dagligt i de særlige åndedrætsteknikker, yoga og meditation. Her gives også viden om sindets tendenser (psykoedukation) og deltagerne lærer et mindre hjemmeprogram. Det forventes, at man efter forløbet dagligt udfører hjemmeprogrammet for at opnå optimal effekt af teknikkerne. På den måde kan udviklingen fortsættes og eventuelle tilbagefald forebygges.
Der kan laves individuelle forløb, der kan tilpasses andre allerede eksisterende forløb ex. A & R.

Kontakt og information

Nærmere information om projektet og om nye forløb kan fås ved henvendelse til soldiersmart@iahv.dk eller formand Pia Maria Sørensen tlf. 22123302.
Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden for Hærens Konstabel- og Korporalforening (www.HKKF.dk) ved at søge på Soldier S.M.A.R.T. under nyheder.
HKKF har desuden bragt en artikel om projektets resultater i deres medlemsblad ”Fagligt forsvar” nr.3, 2012, hvor der er interview med underviser Jacob Lund og psykolog Merete Aasborg. Artiklen kan også læses i netudgaven af bladet: klik her
Se eventuelt også Centralforeningen for Stampersonels hjemmeside (www.CS.dk). Her er flere informationer om projektet og desuden en artikel i medlemsbladet: CS bladet nummer 6, oktober 2011, s. 23: klik her
De væsentligste indslag er samlet i vedlagte oversigt .

Print Print Friendly

Medieomtale

TV2 News

I dagspressen, fagblade og TV har der været megen omtale af resultaterne af SMART projektet for hjemvendte soldater. De væsentligste indslag er samlet i vedlagte oversigt .


TV indslag om kurser for indsatte

DR 1 Aftenshowet

Film Free the Mind

Danske dokumentar film Free the Mind, som handler om amerikanske veteraner, der gennemfører samme kursus som Soldier SMART ved vores søsterorganisation IAHV i USA.


Citater

Følgende citater er fra amerikanske veteraner, som har deltaget i kursus med samme teknikker.

Noel, Vietnam Combat Veteran

"The course was very beneficial for me uncovering things about myself that I never realized had been bothering me. It helped me be at peace with myself from issues, feelings and the things that I participated in at war… Through that I have been able to come to peace with some of the things that I did and the way I felt about them. I wish I could have learned this breathing 40 years ago." -Noel, Vietnam Combat Veteran

Troy, combat veteran

"For me the [breathing practices] greatest benefit was getting sleep. Without sleep you slowly destroy your body and that was what was happening. I found it as a way to relax and get essential sleep. The rhythm of the breath literally helps you relax alleviating a lot of your everyday stresses." -Troy, combat veteran Operation Iraqi Freedom and Desert Storm

Ron Bayes, U.S Army

"After getting out of the Army I did not adjust well to civilian life. I was short-tempered toward everyone. After learning the breathing techniques most of my anger dropped away. Now I approach life with a calmness I never had before. On the rare occasions when I do get angry, I have easy-to-use techniques to relax and get rid of the stress. I have a new-found confidence to meet any challenge that arises". -Ron Bayes, U.S Army, Gulf Veteran(Se www.pwht.org , hvor der findes mere information og flere udtalelser).